VILA KATARINA - Leptokaria

NAJPOVOLJNIJI PAKETARANZMANI !!!

Vila KATARINA - Udaljena je 10m od plaze. Nalazi se u mirnijem delu Leptokarije, udaljena je od centra grada 500m. Vila poseduje 1/2,1/3 studija I 1/4 app. Sve sobe imaju klimu, TV, mini kuhinju, frizider, terasu. Studija su rasporedjena na II sprata i prizemlje.

CENE SU U  EURIMA PO OSOBI NA BAZI PAKETARANŽMANA 10 NOĆENJA

VILA

STD/

APP

USLUGA

23.05.

04.06.

02.06.

14.06.

12.06.

24.06.

22.06.

04.07.

02.07.

14.07.

12.07.

24.07.

22.07.

03.08.

01.08.

13.08.

11.08.

23.08.

21.08.

02.09.

31.08.

12.09.

10.09.

22.09.

Katarina

Leptokaria

STD 02

NA

105

129

169

189

215

229

239

239

239

229

199

149

STD 03

NA

95

119

159

169

199

209

219

219

219

209

179

129

DUP 04

NA

85

109

139

155

189

199

209

209

209

199

169

119

LEGENDA: S – studio; APP– apartman; DUP – duplex; AC *- korišćenje klime uračunato u cenu; AC - korišćenje klime nije uračunato u cenu.

CENA AUTOBUSKOG PREVOZA za putnike koji koriste samo usluge prevoza. Mesta na prevozu su ograničena.

 

DESTINACIJA

 

 

 

MESTO POLASKA

 

 

 

VREME POLASKA

 

CENA KARTE

 

RT

 

OW

 

Leptokaria

 

 

BEOGRAD

Hotel Continental

                                                 19 h

 

ADL 55 € / CHD do 10 god. 45 €

 

ADL 45 € / CHD do 10 god. 35 €

 

NIŠ

Teniski tereni

                                                                                                     22 h

 

ADL 50 € / CHD do 10 god. 40 €

 

ADL 40 € / CHD do 10 god. 30 €

 LEGENDA: RT – povratna karta; OW – karta u jednom pravcu; ADL – odrasla osoba; CHD – dete.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan: Putovanje Beograd – Leptokaria: sastanak putnika na parkingu ispred hotela “Continental” pola sata pre predviđenog vremena polaska. Polazak autobusa u dogovoreno vreme. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;

2.dan – 11.dan: Leptokaria – dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u objektu na bazi izabrane usluge, noćenje;

12.dan: Leptokaria – napuštanje objekta, putovanje. Polazak autobusa u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima;

13.dan: Beograd – dolazak u Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 10 h ( u zavisnosti od uslova i vanrednih dešavanja na putu i na graničnim prelazima ).

Polazak i dolazak autobusa: Datuma navedenog u tabeli; Povratak iz Leptokarie pretposlednjeg dana aranžmana u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika.

ZA SOPSTVENI PREVOZ cena aranžmana se umanjuje za 25 € po osobi ( prevoz) , osim za smene 23.05.; 02.06.; 10.09.; 20.09.2014., gde se u slučaju korišćenja sopstvenog prevoza plaća puna cena paket aranžmana. Organizator putovanja zadržava pravo da za određene smene prodaje isključivo paket aranžman, bez mogućnosti umanjenja cene za sopstveni prevoz. Po uplati celokupnog iznosa aranžmana agencija obezbeđuje voucher   ( takođe i garanciju, koji su neophodni za podnošenje zahteva za vizu – samo za putnike koji poseduju plavi pasoš).

U slučaju spajanja smena na našem prevozu cena aranžmana za drugu smenu se umanjuje za 25 € po osobi, osim za smene 23.05.; 02.06.; 10.09.; 20.09.2014., gde u slučaju spajanja smena nema umanjenja.

ARANŽMAN OBUHVATA: Prevoz autobusom visoke turističke klase (TV, VIDEO, DVD, AC, WC; visokopodni ili dabldeker ) na relaciji Beograd – Paralia - Beograd, boravak od 11 dana/10 noćenja/ sa uslugom najma u sobama, studijima ili apartmanima, troškove organizacije putovanja, usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera .

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Individualne troškove, međunarodno putno zdravstveno osiguranje, usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom.

NAPOMENA: Cena objekta pretežno zavisi od kvaliteta I lokacije. Putnici ulaze u očišćenu smeštajnu jedinicu, ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode računa o higijeni iste. Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima i sredstvima za higijenu. Pomoćni ležaj u svim objektima u Grčkoj je na sklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja.

Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika iz ugovora) obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice, a shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

DOPLATA ZA POLUPANSION ( u obližnjoj taverni) iznosi____€ po osobi za ceo period boravka ( doručak - kontinentalni, večera- meni). Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge ( noćenje ili polupansion ) samo prilikom rezervacije aranžmana.

POPUSTI: Dete od 0 do 6 godina u pratnji dve punoplatežne osobe plaća 55 € , ima mesto u autobusu, smeštaj u zajedničkom ležaju. Dete od 0 do 10 godina koje koristi pomoćni ležaj ostvaruje popust od 20 % na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 65 €, ima mesto u autobusu, smeštaj u pomoćnom ležaju. U smeštajnoj jedinici samo jedno dete od 0 do 6 godina može da koristi zajednički ležaj. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana. Odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj ostvaruje popust od 15 % na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 65 €.

DOPLATA ZA 1/1: S obzirom da ne postoje jednokrevetne smeštajne jedinice, ukoliko dvokrevetnu sobu ili studio koristi jedna osoba, doplata iznosi 70 % na cenu ugovorenog aranžmana.

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Putnici koji nameravaju da putuju sa starom putnom ispravom – plavim pasošem u obavezi su da individualno pribave turističku vizu za Republiku Grčku ( taksa iznosi 35 € i plaća se direktno u Konzulatu prilikom apliciranja). Molimo putnike da se blagovremeno informišu o potrebnoj dokumentaciji u Konzulatu Republike Grčke. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja ili nerealizacije grčke vize i u tom slučaju smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema čl. 10 Opštih uslova putovanja agencije LUI TRAVEL. Putnici koji nisu državljani Republike Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju, kao i zemalja kroz koje prolaze.

NAPOMENA: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak nateritoriju EU.

VAŽNO: U apartmane ili studija se ulazi posle 14:00 h, a izlazi poslednjeg dana boravka u 9:00 h po lokalnom vremenu. Gosti ulaze u spremljen apartman ili studio, a dužni su da tokom boravka sami održavaju higijenu u istom.                                      

OPISI SMEŠTAJNIH JEDINICA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije LUI TRAVEL i YUTA-e, licenca br. OTP 23/2010

Najnovije u ponudi